ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นธุรกิจที่เข้าถึงจิตใจผู้บริโภคมากที่สุด บนพื้นฐานของหลักการที่ว่าผู้บริโภคคือจุดเริ่มต้น ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทุกเสียงของผู้บริโภคเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าของเรา .... คาโอ ประเทศไทย
Kao Group Business’s activities are set through consumer/customer's perspective.  We aim to be the global group of companies that is closest to the consumers with the strong commitment by all members to develop innovative products and brands to maximize consumer satisfaction by determining the needs of consumers.  And, we actively communicate with the consumer and utilize the feedback in daily business activities.

ติดต่อเรา ( Contact us )
โทรศัพท์ 0-2655-4483
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08 : 30 - 12 : 00 , 13 : 00 - 17 : 30
นอกเวลาทำการ , วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ทางพนักงานจะติดต่อกลับ
Telephone 0-2655-4483
Working Hour Monday - Friday 08 : 30 - 12 : 00 , 13 : 00 - 17 : 30
Out of office hour, Including Saturday, Sunday and national holiday, please fill in the form. Call Center will contact back to you at soonest.

ชื่อ นามสกุล
( Name - Surname ) [*]
ชื่อ ( Name ) [*]
นามสกุล ( Surname ) [*]
ที่อยู่ปัจจุบัน
( Address ) [*]
จังหวัด
( Province ) [*]
รหัสไปรษณีย์
( Postcode ) [*]
เบอร์โทรศัพท์
( Telephone ) [*]
อายุ
(Age) [*]
เพศ
( Gender )
สัญชาติ
( Nationality ) [*]
อาชีพ
(Occupation) [*]
E-mail address [*]
(Eg.:abc@kao.com)
รายละเอียดที่ต้องการติดต่อ
( Contact Purpose ) [*]
กลุ่มสินค้าที่ต้องการแจ้ง
( Category ) [*]
ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการแจ้ง
( Please fill in detail ) [*]

  • กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
  • ข้อมูลทั้งหมดจะถูกป้องกันด้วยระบบ SSL